เคล็ดลับการเลือกสรรทะเบียนสวย แบบง่ายๆเหมาะเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของ

แนะนำกลยุทธ์การเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณน้านั้นเลือกทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณน้ามากที่สุดเรามีกลยุทธ์+ข้อเขียนมากมายที่เกี่ยวทะเบียนสวยให้คุณน้าได้อ่าน เช่นข้อเขียน อักขระทะเบียนที่ควรสับหลีก ปกติอักขระทะเบียนที่ควรสับหลีกมีต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีวิธีการคิดเลขอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำคุณน้าก็คือว่า

ทะเบียนสวยวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม
ให้ทำการแปลงค่าหมวดตัวหนังสือ 2 ตัวหน้า แล้วไปนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวหลัง

2. ตอนหลังเมื่อได้ยอดรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์

ควรเลี่ยงหมวดตัวอักษรตัวหนังสือโชคร้ายและวิชาเลขโชคร้าย ไม่ควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือว่า ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและวิชาเลขโชคร้ายไม่ได้ ไม่ควรให้วิชาเลขโชคร้ายวันเกิดเป็นวิชาเลขตัวท้ายที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขดังต่อไปนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้คุณน้า ระดับดีมาก คือว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาเลขยอดรวมที่ให้คุณน้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักขระโชคร้ายที่ควรสับหลีกตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันดวงตะวัน วิชาเลข 6 ตัวหนังสือ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันระจันทร์  วิชาเลข 1 อักขระ ( อ )

เกิดวันวันอังคาร วิชาเลข 2 อักขระตัวหนังสือ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันพุธกลางวัน วิชาเลข 3 ตัวหนังสือ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันพุธกลางคืน วิชาเลข 5 อักขระตัวหนังสือ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส วิชาเลข 7 ตัวหนังสือ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันศุกร์ วิชาเลข 8 ตัวหนังสือ ( ย ร ล ว )

เกิด วันเสาร์ วิชาเลข 4 ตัวหนังสือ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนวิชาเลขสวย ศศ 5959 แปลงค่าตัวอักขระตัวหนังสือ ศ=7, ศ=7 ได้ยอดรวม หมวดตัวอักษรตัวหนังสือ คือว่า 7 + 7 = 14 และยอดรวมเลขหมาย 4 ตัวหลัง คือว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำรางวกกัน ได้เนื่องจากมองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความเกี่ยวข้องระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาวิชาเลขศาสตร์ 42  คือว่ายอดรวมที่ให้คุณน้าระดับดีมาก ฯลฯ โดยเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเปรียบกับไปเพราะด้วย เช่นเกิดวันดวงตะวัน ก็ไม่ควรมีวิชาเลข 6 และตัวหนังสือ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันดวงตะวันฯลฯ ก็เพราะว่ามีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราอยากแนะนำก็คือว่า วิธีการคิดเลขยอดรวมของวิชาเลขทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญมากเพื่อคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยควรรู้ก่อนว่ายอดรวมเท่าไหร่เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย ในวันนี้เรามีวิธีการคิดเลขยอดรวมมาให้คุณน้าดู

วิธีการคิดเลขยอดรวมของทะเบียนสวย

แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวหน้า แล้วไปนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรนั้นแปลงค่าได้ดังต่อไปนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าทันกับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าทันกับ  9

หลังจากได้ยอดรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์ โดยแทรกกลุ่มวิชาเลขศาสตร์ ดังต่อไปนี้

– วิชาเลขยอดรวมดีมาก ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณน้าระดับดีมาก มีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้นสูง อุปสรรคน้อย รุ่งเรือง มีเงิน รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาเลขยอดรวมดีมัธยม ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณน้าระดับดีมัธยม หมดเรี่ยวหมดแรงหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้น ถ้ามีความพยายาม

– วิชาเลขยอดรวมไม่ดีและควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ก็เพราะว่าหมดเรี่ยวหมดแรงมาก อุปสรรคมาก เจอปัญหากินโต๊ะปลุกใจ อาชีพ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง ควรเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/